Menu

News / Activity / Promotion

โรงเรียนจินตศึกษา (PAMA THAILAND) เป็นหน่วยงานซึ่งเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชน จึงได้จัดให้มีการแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 15 / 2557

 

read more

ในงานพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ มากมาย และรางวัลสนับสนุนการศึกษา
พบกันในวันที่ 23 สิงหาคม 2557

โครงการแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15
และคัดเลือกตัวแทนแข่งขันจินตคณิตนานาชาติ ณ อาฟริกาใต้

read more

Introduction

Images

Description

© http://www.thailandmastermatch.com | Online 2 | Hit : 114514