Menu

News / Activity / Promotion

โรงเรียนจินตศึกษา (PAMA  THAILAND)  เป็นหน่วยงานซึ่งเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชน  จึงได้จัดให้มีการแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14 / 255

read more

ในงานพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ มากมาย และรางวัลสนับสนุนการศึกษามากกว่า 100,000.- บาท
พบกันในวันที่ 10 สิงหาคม 2556

read more

-

read more

Introduction

Images

Description

© http://www.thailandmastermatch.com | Online 1 | Hit : 41428